KONSERWACJA ZIELENI I OGRODÓW

Oferujemy państwu usługi w zakresie konserwacji drzew i krzewów.

Nasze prace polegają na :

  • wiosennym i jesiennym kształtowaniu dużych roślin w ogrodach i sadach. Są to zabiegi konieczne szczególnie przy gatunkach osiągających docelowo duże rozmiary. Prawidłowe formowanie ogranicza rozrost, ogranicza występowaniu stref cienia oraz zmniejsza ilość patogenów. W przypadku drzew owocowych , skutecznie zwiększa owocowanie.

  • pracach pielęgnacyjnych na drzewostanie metodą wysokościową z użyciem lin.

Prace te polegają na usuwaniu posuszu, zagrożeń ( rozłamania , pochylenie) , formowaniu koron. Stosujemy wiązania dynamiczne typu GEFA umożliwiające stabilizowanie drzew. Prace arborystyczne wykonywane są przez wyszkolonych specjalistów zgodnie ze sztuką i obowiązującymi przepisami .

  • wykonywaniu ekspertyz z zakresu dendrologii, chirurgii drzew czyli inwentaryzacji drzewostanu z rozpoznaniem gatunków, określaniem stanu zdrowotnego oraz zaleceniami pielęgnacyjnymi .

 

konserwacja ogrodu