• W zakresie wykonawstwa oferujemy:

 

 • ogrody kompleksowo wg indywidualnych projektów
 • automatyczne systemy nawodnienia
 • oczka, stawy, rzeczki, cembrowiny i kaskady wodne
 • tarasy , patia i balkony  z  płyt ozdobnych lub kamiennych
 • tarasy z drewna w tym egzotycznego oraz elementy drewnianych elewacji
 • brukowanie z bruku kamiennego i betonowego : podjazdy , place , ciągi komunikacyjne
 • aranżacje na tarasach , patiach oraz zieleń wewnętrzna
 • trawniki z rolki i zakładane tradycyjną metodą siewu
 • budowa murków  i ścian oporowych betonowych i  kamiennych,
 • sadzenie dużych drzew, krzewów i bylin
 • pergole, trejaże i inne elementy małej architektury
 • renowacja i rewitalizacja zabytkowych założeń parkowo - pałacowych
 • budowa  parków , zieleni publicznej , miejsc wypoczynkowych małych społeczności
 • systemy oświetlenia w tym oświetlenia fotowoltaiczne
 • systemy ogrodzeniowe
 • technika wodna
 • odwodnienia terenu