Opinie ornitologiczne

 • W okresie miedzy marcem a połową października często zachodzi potrzeba wykonania prac na drzewostanie, remontu elewacji budynku, dachu czy poddasza. Są to ulubione miejsca gniazdowania naszych skrzydlatych przyjaciół. Zgodnie z obowiązującym prawem inwestor powinien przed przystąpieniem do prac zasięgnąć opini osoby znającej behawioryzm zwierząt i potrafiącej zidentyfikować możliwe czynne miejsce gniazdowania i wykluczyć przebywanie w nim ptaków. Opinia taka pozwoli na niezakłócone niczyimi sprzeciwami prace np. przy termomodernizacjach budynków czy rewitalizacjach parków. Czasem wystarczy odczekać kilka dni by nie złamać miesięcy starań i trosk ptasich rodziców, zaoszczędzić własne nerwy oraz pieniądze.
  Z naszej strony możliwe jest również zabezpieczenie miejsc gdzie ptasie gniazdo może powodować kłopot dla ludzi ze względu na nieczystości lub miejsc planowanych prac.
  W ramach opini dostajecie Państwo możliwe podpowiedzi jak rozwiązać problem np. kiedy ptak wyprowadzi się lub co zrobić by nie gniazdował w przyszłości w miejscu gdzie chcemy podjąć działania.


   Operaty : ekologiczny , dendrologiczny ( inwentaryzacja dendrologiczna)

 • Chcąc przekształcić jakiś teren, zmienić jego przeznaczenie bądź udokumentować stan istniejący konieczne jest wykonanie operatu ekologicznego lub inwentaryzacji np. dendrologicznej. Dokument ten pozwala zidentyfikować gatunki flory i fauny, zwłaszcza chronione, występujące na danym obszarze, oszacować wartość drzewostanu, określić powiązania ekologiczne by przyszła inwestycja zakłócała je w możliwie najmniejszym stopniu oraz pozwala na późniejszą szybką identyfikację poszczególnych okazów na planie i w terenie. Inwentaryzacja stanowi podparcie przy sporządzaniu wniosków o uzyskanie zgody na przeprowadzenie prac.
  Udokumentowany stan zastany np. na terenie przyszłej budowy umożliwi inwestorowi dochodzenie swoich praw w przypadku ewentualnych błędów wyrządzonych przez wykonawcę (np. wycięcie gałęzi przeszkadzającej w przejeździe koparki bądź inne zniszczenie mienia)

         Pozwolenia

 • Nasza firma zajmuje się  kompletowaniem potrzebnych dokumentów ( wnioski, zdjęcia, mapy) i wykonywaniem niezbędnych pomiarów w celu uzyskania pozwoleń na wycinkę  bądż inne prace na drzewostanie . Usługa wykonywana jest zarówno dla firm jak i osób prywatnych