W zakresie pielęgnacji zieleni oferujemy:

  • doradztwo w zakresie prac ogrodniczych
  • doradztwo techniczne związane z małą architekturą
  • konsultacje dendrologiczne
  • konserwacja drzewostanu metoda linową
  • cięcie pielęgnacyjne drzew i krzewów
  • czyszczenie i odmulanie stawów i oczek wodnych
  • areacja i nawożenie trawników